สอ.กฝร. ปรับลดเงินรับฝากจากไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เป็นไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค.65
Posted: kfr.admin Date: 2022-03-09 09:17:14
IP: 118.174.200.212
 
 
 
 
 

สอ.กฝร. ปรับลดเงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภทจากไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เป็นไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป



Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ