ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สอ.กฝร
Posted: admin Date: 2022-07-12 18:01:01
IP: 101.109.47.153
 

ในวันที่ 18 ก.ค. 2565
ก่อนเวลา 08:30 น. ให้ผู้สอบพร้อมกันที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.
สอบความรู้ 09:00 - 11:00 น. และสอบคอมพิวเตอร์เวลา 11:00 - 12:00 น.
ณ ห้องสมุด กฝร.Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ