สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
Posted: kfr.admin Date: 2023-01-20 15:13:11
IP: 113.53.188.7
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด สนับสนุนเงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือกำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ได้ประสบภัยจากเรืออับปางบริเวณพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ร.ต พนม ควรประดิษฐ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ