สอ.กฝร.จำกัด จัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ นรจ.รร.ชุมพล
Posted: kfr.admin Date: 2023-03-10 15:13:55
IP: 101.109.146.177
 
 
 
 
 

สอ.กฝร.จำกัด จัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออมการวางแผนชีวิต และประชาสัมพันธ์กิจการของ รร.ชุมพลฯ ให้แก่นรจ.รร.ชุมพล จำนวน ๒๐๐ คน และผู้ควบคุมหลักสูตร จำนวน ๕ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ ณ เรือหลวงอ่างทอง ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ