สอ.กฝร. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ
Posted: admin Date: 2013-09-19 10:56:59
IP: 171.6.91.46
 
 
 
 
 

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ