กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและงวดชำระหนี้เงินกู้ประเภทสามัญใหม่
Posted: kfr.admin Date: 2023-09-01 09:52:19
IP: 1.0.141.44
 

ประกาศ สอ.กฝร.จำกัด เริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป
1.กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและงวดชำระหนี้เงินกู้ประเภทสามัญŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ