สัมมนาทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๗
Posted: kfr.admin Date: 2023-09-11 10:37:08
IP: 101.109.145.116
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จำกัด ได้จัดสัมมนาทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พล.ร.ต.พนม ควรประดิษฐ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ ผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ ๙ – ๑๐ ก.ย.๖๖ ณ โรงแรมบูลแรพบิท อ.เมือง จ.จันทบุรี ที่ผ่านมา   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ