สอ.กฝร. ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
Posted: Tanawat Date: 2014-01-08 08:58:37
IP: 183.88.204.131
 
 
 
 
 

 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำคณะฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในการนี้ นายชัชพล นับถือดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด กรุณาให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการนำไปสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ