ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
Posted: admin Date: 2014-01-20 23:37:50
IP: 171.100.42.143
 
 
 
 
 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างในด้านของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ในการนี้ คุณอาคม คงกะเรียน หัวหน้าฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด กรุณาให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ