เป็น สอ.ที่มีผลการจัดการดีเลิศ
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-02-27 17:15:48
IP: 223.205.75.48
 
 
 
 
 

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ รับมอบประกาศนียบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการจัดมาตรฐานระดับดีเลิศตามประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ