มอบเงินให้กับสโมสรฟุตบอล กร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-24 22:49:39
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ ในการนี้ พลเรือโท นาวิน ธนเนตร ประธานสโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ และรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุน ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ