ดูงานระบบ ATM สอ.ครูนครสวรรค์
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-31 23:31:03
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และฝ่ายจัดการ ดูงานระบบ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ในการนี้ คุณวิระ  แข็งกสิการ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

  

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ