ร่วมสัมมนากับ สอ.ภายใน ทร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-04-24 16:14:59
IP: 171.5.178.80
 
 
 
 
 

นาวาเอก อณุวัฒ สัมภวะผล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และฝ่ายจัดการ ร่วมการสัมมนากับคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือกับสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ