สอ.กฝร.แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และจัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-04-30 08:01:56
IP: 183.88.212.52
 
 
 
 
 

สอ.กฝร. จัดประชุมผู้แทนสมาชิก เพื่อแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของปีบัญชี 2557 และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยวิทยากรจาก สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. และอุปนายก สส.ชสอ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยายามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ