นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้ากำกับดูแลสหกรณ์
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-04-30 08:17:01
IP: 183.88.212.52
 
 
 
 
 

คุณธนาภา พรรณารุโณทัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และคณะ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้ากำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ