สอ.กฝร.จัดสัมมนาเรื่องการให้บริการที่ประทับใจสมาชิกให้กับฝ่ายจัดการและสหกรณ์ภายใน ทร.พื้นที่สัตหีบ
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-05-01 15:58:08
IP: 223.207.217.25
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดสัมมนาเรื่องการให้บริการที่ประทับใจสมาชิก โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สมควร โพธิ์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยากรในการสัมมนา ในการนี้ได้เชิญฝ่ายจัดการของสหกรณ์ภายในกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมสัมมนา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  

  

 

  

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ