สอ.เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด ดูงาน
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-05-21 20:56:06
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ