สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-06-20 00:19:06
IP: 27.145.40.186
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สส.อท.) และ

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

กำลังรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิ.ย.57 สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี (เกิด พ.ศ.2497 เป็นต้นไป)

สอบถามรายละเอียดที่แผนกสินเชื่อ สอ.กฝร.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ