บ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด มอบสินไหมทดแทนให้ทายาทสมาชิก สอ.กฝร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-07-17 15:00:09
IP: 171.5.183.65
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน ๙๔๖,๐๐๐ บาท เพื่อชำระหนี้สินให้กับ พ.จ.อ.ชนินทร์  พันธุ์ยิ่งยก  โดยมี พล.ร.ต.สมนึก  เปรมปราโมทย์ กรรมการดำเนินการ และทายาทของ พ.จ.อ.ชนินทร์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ