สอ.ครูสุรินทร์ ดูงาน สอ.กฝร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-07-26 00:33:47
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

นาวาเอก อณุวัฒ สัมภวะผล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ