สอ.กฝร. ปิดทำการ วันที่ 21 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป เนื่องจากจะทำการฝึกป้องกันอัคคีภัย
Posted: Tanawat Date: 2014-08-21 09:13:59
IP: 49.48.10.49
 

ประกาศ สอ.กฝร.จะปิดทำการ ในวันที่ 21 ส.ค.57 เวลา 1300 เป็นต้นไป เนื่องจากฝ่ายจัดการและพนักงานจะทำการฝึกป้องกันอัคคีภัย     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ