สัมมนาแผนกลยุทธ์ สอ.กฝร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-08-25 22:04:13
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ระหว่าง ๒๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหินสวย-น้ำใส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดูรายละเอียด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ