มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-09-08 14:07:39
IP: 171.4.83.17
 
 
 
 
 

 พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ