สอ.กฝร. มอบทุนการศึกษาโครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน 29 ก.ย.57
Posted: admin Date: 2014-10-06 11:53:42
IP: 223.205.77.25
 
 
 
 
 

น.อ.เจริญพล คุ้มราษี เป็นผู้แทน สอ.กฝร. มอบทุนการศึกษา ตามโครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน จำนวน 30 ทุน (โรงเรียนละ 10 ทุน) ทุนละ 1,000 บาท โดยมอบให้กับ

  • โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
  • โรงเรียนบ้าน กม.ห้า

 

  

     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ