ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
Posted: KFR.ADMIN Date: 2014-12-03 18:04:38
IP: 49.49.140.138
 
 
 
 
 

พลเรือโท ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ