(สสอท.) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 2/2558
Posted: KFR.ADMIN Date: 2014-12-29 13:36:14
IP: 171.5.190.186
 
 
 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก(สสอท.) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 2/2558 อายุไม่เกิน 59 ปี ตั้งแต่ 5 - 30 ม.ค.58 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สอ.กฝร. ในวันและเวลาราชการ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ