สอ.กฝร.สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค.58
Posted: KFR.ADMIN Date: 2015-01-12 11:26:01
IP: 171.5.177.225
 
 
 
 
 

      สอ.กฝร. จัดซุ้มอาหารและของรางวัล สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของกองเรือยุทธการ ณ  โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ เมื่อ 10 ม.ค.58                                                                                                                                                                                                                                                                         
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ