สอ.กฝร.เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน
Posted: KFR.ADMIN Date: 2015-03-26 14:16:50
IP: 49.49.137.175
 
 
 
 
 

รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ  กรรมการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ สอ.กฝร. เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ วันที่ 26 - 27 มี.ค.58 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ