สอ.กฝร.ได้ผ่านเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐาน
Posted: KFR.ADMIN Date: 2015-04-22 16:32:42
IP: 223.204.248.44
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สอ.กฝร. ได้ผ่านเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานระดับดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ก.พ.58   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ