เมื่อ 25 ธ.ค.58 สสอท.ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต
Posted: KFRADMIN Date: 2016-01-05 14:07:00
IP: 119.42.67.101
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 พล.ท.สุรินทร์ แพโต อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ได้มอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่นายณัฐวุฒิ สหนาวิน ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ