สอ.กฝร.ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์
Posted: จินดารัตน์ Date: 2016-02-24 20:39:40
IP: 171.100.43.105
 
 
 
 
 

พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ รับมอบโล่สหกรณ์ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ปี ๒๕๕๘ และโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสหกรณ์ จาก นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในงานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดูภาพเพิ่มเติม   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ