สอ.กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.กฝร.จำกัด 13 มิ.ย.59
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-06-21 15:34:02
IP: 110.77.248.90
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  น.อ.ธีระพล  พึ่งพัฒน์ รองประธานกรรมการ สอ.กฝร.จำกัดให้การต้อนรับ  พล.ท.ประวิทย์  กลิ่นทอง  ประธานกรรมการ  สอ.กองทัพภาคที่ 3 จำกัด และคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่ สอ.กฝร.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ