สอ.กฝร.ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 18 มิ.ย.59
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-06-27 14:01:03
IP: 119.42.122.46
 
 
 
 
 

     เมื่อ 18 มิ.ย.59 น.อ.ไพบูลย์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการ สอ.กฝร.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ