พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-09-14 09:33:03
IP: 110.77.214.98
 
 
 
 
 

 

พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๑๖ ทุน เป็นเงิน ๒,๑๐๑,๕๐๐ บาท   ณ หอประชุม กฝร. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

      
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ