ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ วัดทุ่งเหียง
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-09-14 09:54:37
IP: 110.77.214.98
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับ กฝร. มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ณ  วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อ 2 ก.ย.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ