สอ.กฝร.รับมอบโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-10-28 10:29:25
IP: 110.77.199.170
 
 
 
 
 

เมื่อ 25 ก.พ.59 พล.ร.ต.สุชา  เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัดได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น โนโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ