กฝร.และสอ.กฝร.ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-01-20 15:09:10
IP: 110.77.214.128
 
 
 
 
 

กฝร. และ สอ.กฝร. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ผ่านหน่วยงานกองทัพเรือ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 โดยมี นาวาเอกกำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร. เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ