สอ.กฝร.ศึกษาดูงาน สอ.นย. 2 ก.พ.60
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-02 17:55:25
IP: 119.42.67.83
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60  

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ