สอ.กฝร.บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-10 14:44:40
IP: 159.192.241.90
 
 
 
 
 

   น.อ.กำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร.บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การออมและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร. เมื่อ 3 ก.พ.60

 

น.อ.กำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร. บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การออมและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร. เมื่อ 3 ก.พ.60

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ