สอ.กฝร.ตอนรับผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต และ ชสอ.
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-10 14:55:24
IP: 159.192.241.90
 
 
 
 
 

1.น.อ.ธวัชชัย ม่วงคำ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การตอนรับผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต ในโอกาสมาเยี่ยมชม สอ.กฝร. เมื่อ 7 ก.พ.60

2.น.อ.ธวัชชัย ม่วงคำ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ นายณัฐกร แก้วดี คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.และประธานกรรมการดำเนินการในโอกาสมาเยี่ยมชมสหกรณ์

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ