สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-27 11:40:15
IP: 159.192.241.143
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ เยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เรื่องนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60  

  

   

      
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ