สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-03-03 15:16:03
IP: 110.77.199.220
 
 
 
 
 

เมื่อ 3 มี.ค.60 เวลา 0830 น.อ.กำพล โชคไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สอ.กฝร.ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออม และการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งรับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร. ณ ห้องเรียน อาคาร กฝด.กฝร   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ