ประธานกรรมการส่งเสริม สหกรณ์ทหารเรือ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ กฝร.
Posted: admin Date: 2012-05-15 08:55:12
IP: 49.49.223.113
 
 
 
 
 

พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานกรรมการส่งเสริม สหกรณ์ทหารเรือ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ