ภาพการสัมมนาสหกรณ์ในกองทัพเรือ เมื่อ 10 ส.ค.56 ที่ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา
Posted: admin Date: 2012-06-25 08:28:39
IP: 223.204.77.95
 
 
 
 
 

      ภาพการสัมมนา 7 สหกรณ์ในกองทัพเรือ เมื่อ 10 ส.ค.56 ที่ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา  ซึ่ง สอ.กฝร. เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาในครั้งนี้

 

   
   
 
 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ