สสอท.มาเยี่ยมศูนย์ประสานงาน 4 พ.ค.61
Posted: kfr.admin Date: 2018-05-04 15:52:51
IP: 110.77.199.122
 
 
 
 
 

น.อ.จิรพล ว่องวิทย์ รองประธานกรรมการ สอ.กฝร.จำกัด / รองประธานศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การตอนรับคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมศูนย์ประสานงาน 4 พ.ค.61   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ