สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 11.ก.ย.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-09-11 13:55:10
IP: 159.192.241.64
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ