ผช.ผบ.ทร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร.จำกัด 14 ก.พ.62
Posted: KFR.ADMIN Date: 2019-03-04 10:10:01
IP: 110.77.199.182
 
 
 
 
 

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และ ผช.ผบ.ทร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร.จำกัด โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานคณะกรรมการ สอ.กฝร.จำกัด กรรมการฯ และฝ่ายจัดการฯ ให้การต้อนรับ 14 ก.พ.62   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ