สอ.กฝร.จำกัด เยี่ยมชมงาน สอ.กรมป่าไม้ 21 พฤษภาคม 2562
Posted: KFR.ADMIN Date: 2019-06-17 10:07:26
IP: 14.207.22.227
 
 
 
 
 

นาวาเอก บทชาย บุญล้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด นำคณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 10 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์ สอ.กรมป่าไม้  ในด้านการให้บริการ ATM การชำระเงินผ่านธนาคาร และการให้บริการกู้ฉุกเฉินผ่าน Application โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ