พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2556
Posted: admin Date: 2012-10-31 14:07:28
IP: 49.48.239.61
 
 
 
 
 

       พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการ สอ.กฝร. เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ณ หอประชุม กฝร. เมื่ออังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

 

 

 

 
 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ