แจ้งสมาชิกทราบ
Posted: KFR.ADMIN Date: 2019-08-26 14:23:49
IP: 183.89.160.220
 
 
 
 
 

สำหรับสมาชิกที่แจ้งว่ามารับด้วยตนเองและทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้ว(สมาชิกที่ส่งหนังสือภายในวันที่ 23/8/62)สามารถมารับได้ในวันที่ 28 ส.ค.62 ถึง 30 ส.ค.62 (เวลา 08.30 - 16.00) หากไม่มารับตามวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินปันผลของสมาชิก   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ